Diensten

Samen en Sociaal als aanjagende partij om mooie duurzame processen en veranderingen neer te zetten samen met de (zelf) organisaties en de inwoners van onze Lelystad. Samen met de bewoners willen wij met vernieuwende concepten Lelystad een bredere betekenis geven voor alle Lely-stedelingen ongeacht sociale klasse en culturele achtergronden. Op een positieve manier (en laagdrempelig) mensen duurzaam te verbinden aan elkaar.

Samen en Sociaal aanpak kenmerkt zich door;

  • Voor, door en met de inwoners , ‘makkelijk’ uitvoerbaar maken van ontmoetingsmomenten.
  • Initiatief, beweging en duurzame veranderlijkheid!
  • Het ontwikkelen van een tool-kit bij het organiseren van wijkactiviteiten, zodat de wijkorganisaties en inwoners het stokje kunnen overnemen.

Daarnaast vind Stichting Samen en Sociaal het belangrijk dat de bezoekers kleine persoonlijke successen boeken, hun zelfvertrouwen vergroten en hun sociaal netwerk te vergroten. Dit stimuleren wij door het aanbod toegankelijk, laagdrempelig en behoefte gericht te houden voor alle doelgroepen. Dit willen wij realiseren door samenwerkingen aan te gaan met zowel actieve als minder actieve inwoners per stadsdeel, door inwoners erbij te betrekken vanaf het begin (vanaf voorbereidende fase) tot de evaluatiemomenten, worden de inwoners dragers van een activiteit en ontvangen zij de nodige ondersteuning vanuit de professionals, waardoor ze naast de professionals staan. Met als einddoel dat de activiteiten overgenomen worden door de inwoners en (zelf)organisaties.