Over ons

Wie zijn wij?

Samen en sociaal bestaat uit verschillende professionals die zich sociaal verantwoordelijk voelen om “iets” te betekenen voor de inwoners van Lelystad. Dankzij onze enthousiaste team, die de wil hebben om continu in beweging te blijven en samenwerkingsverbanden aan te gaan en te vergroten is “Samen en Sociaal” zo’n succes en dit willen wij graag vasthouden en uitbreiden. Daar hebben wij de inwoners en onze stad Lelystad voor nodig!

S & S team bestaat uit verschillende professionals met een pedagogische, didactische, maatschappelijke en financiële achtergronden. Mooie bundeling van professionals die veel kennis en ervaring hebben in het opzetten, organiseren en managen van verschillende maatschappelijke activiteiten en of projecten.

 

Onze manier van werken is gericht op;

  • Het vergroten van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de Lely stedeling.
  • Ontmoeting en duurzame verbinding
  • Het stimuleren, versterken en mogelijk maken van actief burgerschap.
  • leefbaarheid in de wijk/stad te vergroten.
  • Krachten te bundelen ( door de samenwerking te stimuleren tussen inwoners, (zelf)organisaties en gemeente Lelystad)

Samen en sociaal vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in hun omgeving, op eigen kracht. Wij stimuleren en ondersteunen inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Men de kans krijgt om gezien te worden en erbij te horen.

 

Samen en sociaal is een stichting die behoedzaam en doordacht stappen zet naar verandering en samenwerking tussen de inwoners, (zelf)organisatie en de gemeente Lelystad. Een stichting die soms creatief moet omspringen met de beschikbare middelen maar altijd denkt in oplossingen. Zodat er toch weer meer kan dan men in eerste instantie dacht. De bestuursleden en professionals die betrokken en bevlogen klaar staan om verbintenis te creëren tussen de inwoners van Lelystad en de maatschappelijke organisaties, door goed in te spelen op de wensen en behoefte van de inwoners. Staan wij garant voor "samen voor succes" in Lelystad
Khadija Acherrat
Voorzitter

Samen en sociaal wordt ondersteund door: